...

Масло за филтър MOTUL A3 AIR FILTER OIL 1L

34.00 лв.

Масло за филтър MOTUL A3 AIR FILTER OIL 1L е синя на цвят смазка, специално разработена за поддръжката на въздушни филтри от пяна за офроуд мотори и АТВ. Подобрява ефективността на въздушния филтър за по-добра карбурация. Ефективно задържа прах, кал, пясък за по-голяма дълготрайност на двигателя. Не позволява навлизането на вода във филтъра.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.