...

Масло MOTUL FORK OIL EXPERT 10W – 1 литър

25.93 лв.

Масло MOTUL FORK OIL EXPERT 10W – 1 литър – Синтетично масло за вилки за състезания. MOTUL, със своите иновативни, високопроизводителни масла, отговаря на всички нужди на мотоциклета и екипировката. Широката гама от двигателни, трансмисионни и вилкови масла, както и продукти за поддръжка и грижа от серията MOTUL MC Care, предлага правилното масло за всеки потребител.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.