...

Масло MOTUL TEKMA MEGA X 10W40 20L

163.00 лв.

Масло MOTUL TEKMA MEGA X 10W40 20L е полусинтетично масло за удължени интервали на смяна, специално препоръчвано за турбодизелови двигатели на камиони с рециркулация на отработените газове (EGR) и избирателна каталитична редукция (SCR). Изпълнява изискванията на двигатели Euro-2, -3 и Euro-4. Възможни се интервали на смяна до 100 000 km., в зависимост от препоръките на производителя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.