...

Масло Shell RIMULA R5 E 10W40 – 20 литра

(1 клиентски отзив)

267.00 лв.

Масло Shell RIMULA R5 E 10W40 – 20 литра е полусинтетично моторно масло за тежко натоварени дизелови двигатели.Произведено е чрез специална комбинация от високо ефективни добавки, произведени по-последна технология, които се адаптират и защитават съвременните двигатели, подложени на различни работни режими.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.