...

Масло RAVENOL Low Emission Truck 15W40 60L

(1 клиентски отзив)

875.70 лв.

Масло RAVENOL Low Emission Truck 15W40 60L e високоефективно моторно масло, за тежконатоварени дизелови двигатели, което отговаря на спецификация API CJ-4 от 2007 г.. Масло LOW SAPS, произведено със специални базови масла, технология и пакет присадки. Моторното масло може да се използва в нови двигатели, но също така и при по-стари модели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.