...

Масло RAVENOL SDT Super Duty Truck 10W40 208L

(1 клиентски отзив)

3,267.06 лв.

Масло RAVENOL SDT Super Duty Truck 10W40 208L e синтетично, свръхефективно, горивоспестяващо “low SAPS” моторно масло за камиони. Базирано на най-новата технология за синтез със специален пакет добавки, разработено със специални базови масла. Разработено за дизелови двигатели, подложени на най-тежки експлоатационни условия през всички сезони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.