...

Грес за верига Motul C2 Chain Lube Road

(1 клиентски отзив)

28.60 лв.

ГРЕС ЗА ВЕРИГА МОТУЛ C2 Chain Lube Road. Безцветен високопроизводителен спрей за всякакъв вид мотоциклетни вериги  с 0, Х и Z-рингове. За шосейни мотоциклети и картове. Отлична способност за
прилепване дори и при икономично нанасяне. Грес на мотул намалява триенето на верижните връзки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.