...

Грес многофункционална (Poly S2) BARDAHL BAR-1700 – 400ml

26.32 лв.

Грес многофункционална (Poly S2) BARDAHL BAR-1700 – 400ml – Многофункционална смазка разработена от 100% синтетичен хелидефикант.

Приложения: Смазка за лагери, съединения, ангранажи подложени на значителни тежести, високи обороти, високи температури и агресия на химични агенти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.