...

Литиева грес POLYPLEX BARDAHL BAR-1740 – 400ml

29.84 лв.

Литиева грес POLYPLEX BARDAHL BAR-1740 – 400ml – Грес с висока издръжливост на базата на литиев комплекс.

Образува смазващ и защитен слой като изцяло запазва ефикасността си при наличието на вода.

Защита против корозия. Високо оборотна (10 000 об./мин).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.