...

Медна грес COMMA COPPER EASE 0.5кг

(1 клиентски отзив)

18.00 лв.

Медна грес COMMA COPPER EASE 0.5кг –  Медна грес с екстремен температурен толеранс (от -40°C до +1150°C). Образува плътно защитно покритие върху метални части, не се отмива или изгаря. Лесно нанасяне с тръбичка и дюза.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.