...

Смазващ спрей със силикон BARDAHL BAR-2092 – 600ml

21.87 лв.

Смазващ спрей със силикон BARDAHL BAR-2092 – 600ml – Прозрачен, корозоустойчив, неприлепващ продукт, влагоустойчив, намалява шума, предпазва гума, каучук и пластмаса от измръзване през зимата и изсушаване през лятото, може да се използва върху всякакви повърхности

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.