...

Смазващ спрей със силикон BARDAHL BAR-4457 – 400ml

16.11 лв.

Смазващ спрей със силикон BARDAHL BAR-4457 – 400ml – Силиконова смазка, препоръчана за  подобряване на плъзгането и предотвратяване на триенето при неметални повърхности (хартия, картон, пластмаса, дърво и т.н.).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.