...

Спрей за вериги за мотоциклети BARDAHL BAR-2810 – 400ml

24.30 лв.

Спрей за вериги за мотоциклети BARDAHL BAR-2810 – 400ml – Научно създадена формула за смазване чрез проникване на всякакви видове вериги, включително и уплътнения.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.