...

Суха смазка BARDAHL BAR-3271 – 400ml

15.88 лв.

Суха смазка BARDAHL BAR-3271 – 400ml – Супер-спрей е многоцелеви препарат със система от инхибитори, проникващи и предпазващи от ръжда и корозия, чрез изолиране на влагата, изграждащ устойчив на натиск предпазен филм.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.