...

Aнтифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix FL22 5L

(1 клиентски отзив)

32.98 лв.

Aнтифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix FL22 5L е готова за употреба охлаждаща течност, несъдържаща амини и фосфати, базирана на етилен гликол, с отлична защита срещу замръзване и ръжда. Long Life продукт, със специално подбрани инхибитори. Продуктът предпазва охлаждащата система от корозия, замръзване и през лятото от прегряване. Следвайте препоръките на производителя. Цвят зелен.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.