...

Aнтифриз RAVENOL Premix C11 5L

35.06 лв.

Aнтифриз RAVENOL Premix C11 5L е отова за употреба екологична охлаждаща течност с 1,2-етандиол (моноетиленгликол) несъдържаща нитрити, амини и фосфати. Предназначена за двигатели с вътрешно горене, която осигурява абсолютна защита от корозия, замръзване и ръжда. Антифризът предпазва охлаждащата система от корозия, замръзване и през лятото от прегряване.

Цвят жълтозелен.

Код: 1410105-005-01-999 Категории: , Етикети: ,
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.