...

Антифриз концентрат MOTUL Inugel Expert Ultra

(1 клиентски отзив)

17.16 лв.

Антифриз концентрат MOTUL Inugel Expert Ultra е концентриран антифриз, който може да се разрежда с дестилирана вода и да се използва веднага след това като охлаждаща течност на базата на моноетиленгликол, по-органично / неорганична технология – наричана хибридни добавки.
.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.