...

Антифриз MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA 60L

(1 клиентски отзив)

606.34 лв.

Антифриз MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA 60L е готова за употреба охлаждаща течност с удължен живот, базирана на моноетилен гликол, използваща добавки на основата на OAT (Органична киселинна технология), наречена Organic Tech. Препоръчва се за всички охладителни системи: леки автомобили, тежкотоварни, строителни и селскостопански превозни средства, градинска техника, кораби, стационарни двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.