...

Спирачна течност MANNOL 3002 BRAKE FLUID DOT-4 0.5L

8.00 лв.

Спирачна течност MANNOL 3002 BRAKE FLUID DOT-4 0.5L е синтетична спирачна течност на базата на полигликоли и естери, съдържаща инхибитори на корозия и окисление. Проектиран за хидравлични системи на всички традиционни спирачни устройства и съединители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.