...

Масло за автоматични скорости Mercedes benz 236.15

(1 клиентски отзив)

22.75 лв.

ОРИГИНАЛНО МАСЛО ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ Mercedes benz 236.15 е оригинално трансмисионно масло, произведено специално за най-новите автоматичните скоростни кутии на Mercedes, като покрива изискването MB 236.15. Характерно за него още е, че би могло да се ползва и за по-старите 5-степенни кутии.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.