...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF Multi 7 GEAR 5L

(1 клиентски отзив)

567.00 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF Multi 7 GEAR 5L е синтетично трансмисионно масло ATF Multi 7 Gear разработено за употреба в автоматични скоростни кутии на японски автомобили, Chrysler, Jeep …Mercedes и много други транспортни средства (виж спецификациите), изискващи специални характеристики. ATF Multi 7 Gear притежава отлична стабилност и течливост при ниски температури. Отлично поведение и бърза циркулация при студен старт. Плавно превключване при ниски температури.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.