...

Трансмисионно масло BARDAHL XTG CVT 1L

(1 клиентски отзив)

31.54 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL XTG CVT 1L е Синтетично, високопроизводително масло, разработено за трансмисии CVT (Continously Variable Transmission) – безстепенна скоростна кутия (вариокутия). Подходящо за CVT верига или CVT ремък. Осигурява добри противопенни, антикорозионни, противоизносни и антиоксидационни свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.