...

Трансмисионно масло ELF TRANSELF SYN FE 75W140 1L

(1 клиентски отзив)

23.00 лв.

Трансмисионно масло ELF TRANSELF SYN FE 75W140 1L  е напълно синтетично, универсално масло с високо налягане за тежкотоварни скоростни кутии. Препоръчва се, когато се добавят филтри за системата за смазване и за оси, изискващи API ниво GL-5. Добра устойчивост на механични натоварвания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.