...

Трансмисионно масло MOBIL ATF Multi-Vehicle 1L

(1 клиентски отзив)

23.50 лв.

Трансмисионно масло MOBIL ATF Multi-Vehicle 1L е премиум напълно синтетичен лубрикант, формулиран от подбрани висококачествени синтетични базови масла, комбинирани с усъвършенствана система от добавки, предназначени да отговорят на нуждите от сервизно зареждане на най-широката гама стъпкови автоматични трансмисии в превозни средства от европейски, американски и Азиатски производители на автомобили.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.