...

Трансмисионно масло RAVENOL DGL 75W85 LS GL-5 1L

(1 клиентски отзив)

34.80 лв.

Трансмисионно масло RAVENOL DGL 75W85 LS GL-5 1L е напълно синтетично хипоидно трансмисионно масло клас API GL-5 с “ограничено приплъзване” за ръчни трансмисии и задни мостове в моторни превозни средства. RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS е създадено на база PAO (Polyalphaolefins) и специални добавки. То е особено подходящо за приложения, изискващи свойства “ограничено приплъзване” (“limited slip” LS). RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS осигурява правилно смазване на трансмисията. Винаги следвайте препоръките на производителите! Моля, следвайте препоръките на производителя!

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.