...

Трансмисионно масло Ravenol ATF T-IV Fluid 1L

(1 клиентски отзив)

25.60 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF T-IV Fluid 1L е универсална ATF течност за най-новото поколение автоматични скоростни кутии. RAVENOL ATF T-IV Fluid се основава на хидрокрекинг масла и РАО (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори за осигуряване на правилна работа на автоматичната трансмисия. RAVENOL ATF T-IV Fluid е разработен за използване в автоматична трансмисия, особено за Toyota и Aisin AW, като гарантира максимална защита от износване при всички експлоатационни условия. RAVENOL ATF T-IV Fluid може да замести течности T, T-II и T-III. Моля, следвайте препоръките на производителя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.