...

Трансмисионно масло Ravenol ATF T-IV Fluid 4L

(1 клиентски отзив)

92.80 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF T-IV Fluid 4L е универсална ATF течност за най-новото поколение автоматични скоростни кутии. RAVENOL ATF T-IV Fluid се основава на хидрокрекинг масла и РАО (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори за осигуряване на правилна работа на автоматичната трансмисия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.