...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 4L

68.94 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 4L е EP трансмисионно масло (Extreme-Pressure) за ръчни трансмисии, трансферни кутии, кормилни зъбни колела и задвижващи оси при стандартни условия. RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 съдържа висококачествени базови масла с добавка на балансирани активни компоненти. Това осигурява висока товароносимост, защита от износване и устойчивост на окисляване. Над средните свойства на вискозитет-температура и предотвратяването на пенене позволява използването при различни работни условия. RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 е подходящо за смазване на ръчни трансмисии, диференциални и кормилни зъбни колела в превозни средства, изискващи трансмисионно масло от ЕР според спецификациите на производителя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.