...

Трансмисионно масло Ravenol MTF-1 75W85 1L

(1 клиентски отзив)

29.33 лв.

Трансмисионно масло Ravenol MTF-1 75W85 1L е изцяло синтетично масло с висока степен на вискозитета, базирано на PAO (Polyalphaolefins), за специални ръчни трансмисии, трансферни кутии и диференциални предавки. RAVENOL MTF-1 75W-85 е проектирано на базата на синтетични базови масла и специален пакет добавки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.