...

Трансмисионно масло Ravenol Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 1L

(1 клиентски отзив)

27.49 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 1L е блокиращо диференциално хипоидно трансмисионно масло, което отговаря на изключително строгите изисквания при диференциалните предавки и блокировката на диференциала. RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 осигурява добра адхезия, устойчив на натиск смазочен филм и предлага отлични свойства “с ограничено приплъзване” (“limited slip” LS) срещу нежелани свойства на приплъзване. RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90 е специално разработено за използване в диференциала с диференциално заключване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.