...

Трансмисионно масло Ravenol SU5 ATF Fluid 4L

(1 клиентски отзив)

98.41 лв.

Трансмисионно масло Ravenol SU5 ATF Fluid 4L е напълно синтетично ATF масло произведено на базата на PAO със специални добавки и инхибитори, които осигуряват правилната функция на автоматичната трансмисия. RAVENOL SU5 ATF Fluid е подходящо за използване при петстепенни автоматични трансмисии на Subaru.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.