...

Хидравлично масло BARDAHL ATF DIII 1L

(1 клиентски отзив)

25.25 лв.

Хидравлично масло BARDAHL ATF DIII 1L е синтетично масло за автоматични скоростни кутии, системи за управление, преобразуватели на въртящ момент и други приложения, изискващи ATF DIII. Особено подходящ за леки, лекотоварни и тежки автомобили, оборудвани с автоматични скоростни кутии, произведени след 1997 г. BARDAHL ATF DIII e изключително устойчив на корозия и окисление, силни противопенни и противоизносни свойства. Отлични мазилни свойства при ниски температури – много ниска точка на течливост.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.