...

Масло Selenia Gold 10w40 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

15.60 лв.

Масло Selenia Gold 10w40 – 1 литър е синтетично моторно масло, което е подходящо за употреба при бензинови и дизелови двигатели с и без турбо, които са снабдени с директно и индиректно впръскване. То е разработено с идеята да се предотврати сгъстяването на маслото, което е типично за някой мотори, които се отличават с предкамерно впръскване. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.