...

Бензинова помпа, карбуратор и инжекцион

Бензинова помпа, карбуратор и инжекционПри бензиновите автомобили гориво-въздушната смес се осигурява от системата помпа – карбуратор. В по-новите – от инжектори.

Естествено, нещата са по-сложни. Освен карбуратора и бензиновата помпа системата за подаване на гориво включва филтър, горивоводи и резервоар.

Помпата може да се намира в резервоара или до двигателя. Прикачените към мотора са механични и използват енергия от него, за да „качват” бензин. Всички останали са електрически.

Горивният филтър макар и рядко споменаван, е много важен! Той е основен за „живота” на двигателя. Гарантира и неговата мощност. Без филтър бензинът, който не е особено чист бързо ще задръсти помпата, карбуратора или инжекторите.

Карбуратора поема въздух и го смесва с бензин. Процесът е стар като автомобила, при него не се използва компютър. Затова все по-често в колите няма карбуратори, а инжектори.

Последните са дюзи, които навлизат в автомобилостроенето през 80-те години. Горивото при инжекционните коли се дозира с компютър и съответно гориво-въздушната смес се очаква да е идеална. Развитието от година на година на тези системи води до откриването на по-икономични и екологични двигатели. Инжекторът представлява малък електрически клапан. Той се отваря и/или затваря по подаден електрически сигнал. Впръскването на горивото се осъществява близо до главата на цилиндъра. Бензинът е на много малки частици и гори по-добре, възпламенено от свещта.

Инжекционите са няколко вида. Най-старият е т.нар. „моноинжекция”. Тази система е с едноточково впръскване. Горивото постъпва под ниско налягане от дюза, която е разположена над колектора за всмукване. Именно тази дюза изпълнява ролята на карбуратора, защото е до дроселовата клапа. Всъщност, принципа на работа е един и същ и дизайнът на карбураторните двигатели не е променен много-много при преминаването на моноинжекция.

Еволюцията обаче води до създаване на система с многоточково впръскване. Това е „пълният инжекцион”. За всеки цилиндър има инжектор, който е поставен в смукателната тръба, точно до клапана. Компютър следи както впръскването, така и времето за подаване на искра. Датчици определят какво решение да вземе машината, за да се получи най-добра гориво-въздушна смес. Тяхното правилно функциониране е ключово за добрия ход и на двигателя.

Една от най-иновативните системи от нашето време е т.нар. „директна инжекция”. Горивото и въздуха не се смесват предварително. Те се вкарват в цилиндъра отделно. Въздухът постъпва през смукателния колектор, а бензинът – от инжектора на цилиндъра. Това е ефективно и доста скъпо, защото компонентите са изложени на високи температури и съответно се налага да се правят от специални материали.

Различните технологии имат и различни проблеми.

Карбураторът се диагностицира по изгорелите газове и съдържанието в тях наCO и CH. Запушен жигльор се установява при високи налягания на CO. Много ниски стойности също не са на хубаво – значи или помпата е развалена, или карбураторът – задръстен. Неравномерното движение на мотора в празен ход подсказва навлизащ излишен въздух през някое съсипано уплътнение.

И при карбураторния тип, и при инжекционния основната профилактика, която никога не трябва да се забравя, е на горивния филтър. Особено при нашите условия, защото в различните бензиностанции и горивото съответно има всевъзможни онечиствания. Трудното палене може да се дължи на запушен с нечистотии филтър.

Свещите също внасят своята лепта в проблемите на бензиновия двигател.

Нестабилни обороти при инжекциона подсказват нужда за почистване на MAF-сензора (Mass Airflow – датчик за количеството на постъпващия в двигателя въздух) или на клапана за ниски обороти. Ако „симптомите” продължават, трябва да се погледне компютърът. Често т.нар. „зануляване” помага.

Прекъсването и детонациите отново ни връщат към свещите. Изключват се цилиндрите 1 по 1 и евентуално се установява от коя свещ или кабел идва проблемът. Но ако не е при тях, търсете решението в кабелите – бобината, капачката, палеца. И в краен случай в дюзите. Не е невъзможно да са запушени, но добре е да внимавате, защото са доста фина част от двигателя.

А ако проблемите продължават, не рискувайте, а идете в сервиз!

Източник: http://caralyze.bg

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.