...

7.5W

Показване на 3 резултата

Масла с вискозитет 7.5W

Разгледайте нашата гама от масла с вискозитет 7.5W, разработени за оптимална производителност при ниски температури. Подходящи за модерни двигатели, тези масла осигуряват бързо смазване при студено стартиране, увеличават икономията на гориво и минимизират износването, за да поддържат двигателя работещ гладко и ефективно.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.