...

Възстановяване на контролни точки

Могат ли да се печелят точки за шофьорската книжка в тотото, националната лотария, тв шоу с награди, щом има “златен талон” ? Не, не могат.  Заради снимката от мобилната камера или друго нарушение получих акт, а част от точките ми бяха отнети. Тъй като отиват на изчезване, чудя се дали мога да си върна някак малко, а най-добре много, точки? Дa, мога. Ето как:

Нека първо си припомня какво бяха тези неща контролни точки и има ли почва за тях у нас. За първи път получавам точки, когато ми бъде издаден контролен талон.  Всеки стартира шофьорската си кариера с 39 контролни точки. Според закона те служат за отчитане на извършените от мен нарушения. Респективно, намаляват, когато извършвам определени нарушения, за които се предвижда отнемане на точки.

Сетих за какво са и искам да си върна колкото може повече. Кои са възможностите ми за въстановяване?

  • вариант 1 – отивам в място за провеждане на обучение за възстановяване на точки – автошкола;
  • вариант 2 – чакам 2 години, през които не правя други нарушения и точките ми се възстановяват автоматично.

В курс за допълнително обучение мога да се запиша след като подам заявление, в което декларирам, че НЕ СА ми отнети ВСИЧКИ контролни точки.  Трябва да имам поне 1 останала точка в контролния талон, за да може да се извърши възстановяване. В противен случай губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Също така трябва да съм заплатил всички глоби, което удостоверявам при записване в школата със съответните платежни документи. Като стана дума за плащане, допълнителното обучение също не е безплатно, а цената варира според избраната от мен школа.

Допълнителното обучение се провежда в учебен кабинет, в който на всеки обучаван е осигурено работно място. Продължителността на курса е 6 учебни часа, проведени в един ден.  Кабинетът е снабден с учебни материали за онагледяване на учебния процес.

Започва с решаване на изпитен тест. Резултатът се ползва за статистически цели.

Цели на обучението:  да актуализирам знанията си за безопасно управление на МПС, за да осъзная тяхното значение за предпазване от конфликтни ситуации и пътнотранспортни произшествия.

NB! С преминаване на курса могат да ми се възстановят най-много до 13 наведнъж. В рамките на следващата година НЕ мога да възстановявам точки отново по този ред.

След преминаване на обучението, данните от автошколата попадат в информационната система на МВР и в КАТ излиза съответният брой точки. Ако съм от друг град, трябва лично да си занеса документите в съотвеното териториално звено на КАТ, за да бъде отразена промяната в броя точки. А аз си обещавам, че няма да правя повече нарушения и да губя точки.

Алтернатива на допълнителното обучение в автошкола е да изчакам две години и да НЕ ПРАВЯ повече нарушения, за да ми се възстановят служебно точките т.е. автоматично

Разгледайте нашите актуални предложения за Авточасти за вашето безопасно шофиране

Източник:http://pravatami.bg/9491

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.