...

Глоба от мобилна камера на КАТ

Шофьор съм и макар като всеки съвестен водач на пътя да знам правилата за движение и да ги спазвам, този път обстоятелствата се стекоха така (бързах да посрещна тъщата, разсеях се, загледах се в “хващащ окото” пешеходец), че извърших нарушение. За беда бях “хванат в крачка” – заснеха ме с мобилна камера, а за моето нарушение се предвиждат отнемане на точки и глоба. Да, обаче дочух, че  вече положението с глобите за нарушения, заснети с мобилна камера, не е съвсем същото. Какво се е променило и как се отразява това върху мен ?

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ!

Камерите на КАТ (добре е да съм наясно с разликата между мобилните и стационарните камери, ако не за друго, то поне от обща култура)

За заснемане на нарушенията по пътя органите на реда използват два вида технически средства: стационарни и мобилни камери

  • стационарна камера – техническо средство, което е предварително позиционирано и трайно поставено на пътя, функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган (представител на КАТ), и е предназначено да заснеме или запише датата, точния час на провинението и номера на МПС-то;
  • мобилна камера – техническо средство, което не е трайно позиционирано на пътя, а е прикрепено към служебната кола на катаджиите или мотоциклет, с който те се придвижват, или пък временно разположено на пътя от служител на КАТ.

Пътнитe участъци, където се осъществява контрол с мобилни или стационарни камери следва да са обозначени с пътен знак Е24 и оповестени чрез средствата за масово осведомяване или на страницата на МВР. Ако се осъществява контрол във време на движение под пътния знак задължително има табела, която указва дължината на участъка.

Как се “случва” самата проверка от мобилна камера?

Служителят позиционира служебния автомобил или мотоциклет или временно разполага мобилната камера на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. След това извършва необходимите първоначални настройки за започване на контрола и процесът по “хващане в крачка” на нарушителите на правилата за движение. След изтичане на времето за контрол служителят изключва камерата. За всяко едно такова използване на мобилна камера се съставя протокол.

Как се наказват нарушителите?

За всяко мое заснето с техническо средство (т.е. камера, без значение каква) нарушение ми се издаваше фиш, който ще получавам “маскиран като добра новина” по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка. Ако ли пък нарушението на правилата за движение, което съм допуснал, е било документирано от мобилна камера в движещ се полицейски автомобил или мотоциклет, то “патрулката” задължително трябва да спре на място в момента на нарушението и да ми съставят акт по предвидения в закона ред. Актът се съставя в хода на стриктно уредена процедура, а въз основа на него впоследствие ми се издава и наказателно постановление, с което ми се налага наказание.

Източник:https://pravatami.bg/6273

Check our bestsellers!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.