...

Глобите за неспазване правилата за движение в Гърция

Публикуваме информация за глобите валидни в Гърция:

 • За несъобразяване със сигнали на пътен полицай се налага 150 евро глоба и отнемане на книжката за 20 дни,
 • за неправомерно паркиране – 40 евро глоба,
 • за нарушаване на забранителни знаци – 200 евро и отнемане на книжката за 10-20 дни,
 • за нарушаване на знак СТОП – 700 евро,
 • за минаване на червено – 700 евро и отнемане на книжката за 20-60 дни,
 • за неправомерно използване на мобилен телефон по време не шофиране – 100 евро и отнемане на книжката за 30 дни,
 • за извършване на опасни маневри – 700 евро и отнемане на книжката за 30 дни,
 • за шофиране с превишена скорост – глоба 40 евро, ако скоростта е с до 20 км/час по-висока от допустимата и глоба 100 евро, ако е над 20 км/час.
 • При шофиране на магистрала със скорост над 150 км/час глобата е 350 евро, а книжката се отнема за 60 дни.
 • При включени дълги светлини (освен в случаите на мъгла, снеговалеж, пороен дъжд) глобата е 80 евро.
 • При неспиране на жп прелез без бариера или светофар глобата е 700 евро и книжката се отнема за 60 дни.
 • Шофиране без книжка струва на нарушителя 200 евро или по-малко, за шофиране без колан глобата е 350 евро, а книжката се отнема за 10 дни.
 • За използване на антирадар – рискувате съд и затвор с неизвестна продължителност (добавка от Комитата)
 • За открит теглич – глобата е около 160 евро
 • За шофиране в нетрезво състояние глобите и наказанията са съобразно концентрацията на алкохол в кръвта или съответно:
  • 0,50 g/l до 0,80 g/l – 200 евро глоба,
  • при 0,80 g/l до 1,10 g/l – 700 евро глоба и отнемане на книжката за 90 дни,
  • при над 1,10 g/l глобата е 1 200 евро, книжката се отнема за 180 дни, а затворът е най-малко 2 месеца.

Възползвайте се от нашите предложения за Автокозметика

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.