...

Избор на трансмисионни масла

Масло Castrol Тrаnѕmах Duаl - 1 литърИзбор на трансмисионни масла

Трансмисионното масло представлява смес от базово масло и присадки с много добри противоизносни и противозадирни свойства, както и добра термоокислителна стабилност.

Основна функция на трансмисионното масло е да смазва хипоидни зъбни предавки в механични и автоматични предавателни кутии на леки и товарни автомобили.

Какви са основните типове трансмисионни масла според приложението им?
Различаваме 2 основни типа:
– Масла за ръчни трансмисии и диференциали. Наричат се още MTF (Manual Transmission Fluid);
– Масла за автоматични трансмисии- така наречените ATF (Automatic Transmission Fluid).

Какви са основните типове добавки в трансмисионното масло?

Противоизносни,  противозадирни и ЕР (Extreme Pressure) добавки –Това са активни вещества,  които не допускат непосредствен метален контакт между триещите се повърхности и намaляват триенето;
Депресаторни добавки – понижават температурата на замръзване и подобряват вискозитетно-температурните свойства на маслата при ниски температури (течливостта);
Антикорозионни и антиокислителни – подобряват устойчивост срещу окисление. Както е известно продуктите на окислението причиняват корозия на металите; 

Какъв е цвета на трансмисионните масла за автоматични скоростни кутии?
Всички масла за автоматични трансмисии са с цвят различен от този на маслата за ръчни трансмисии. Най-често са оцветени в червено.

Как се класифицират MTF трансмисионните масла?
Експлоатационните характеристики на трансмисионните масла се дефинират чрез класификацията на API. А вискозитетните характеристики от SAE J 306.

Какви са API експлоатационните групи при МTF маслата?.

За означение се използва GL(Gear Lubricant), разделени на 6 експлоатационни групи съответно: от GL-1 дo GL-6, като само 2 от тях са действащи в момента.
GL-1, GL-2, GL-3 и GL-6 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА.

GL-4ДЕЙСТВАЩА. С нея се означава типа работни характеристики на зъбните предавки в ръчните трансмисии, работещи при изключително тежки скорости на приплъзване, и по-конкретно винтозъбните/спиралозъбните конусни предавки и хипоидни предавки при умерено тежки условия на работа в леки автомобили и други автомобилен-тип съоръжения, работещи в условията на високи обороти/нисък въртящ момент и ниски обороти/висок въртящ момент;
GL-5ДЕЙСТВАЩА. С нея се означава типа работни характеристики на зъбни предавки, предимно хипоидни, в леки и друг тип автомобили, работещи в условията на високи обороти/шокови товари,  високи обороти/високи въртящи моменти и ниски обороти/високи въртящи моменти. Предназначена  за тежконатоварени скоростни кутии. Използва се с противоизносни и противозадирни ЕР добавки;
MT-1ДЕЙСТВАЩА. Използва се за масла, предназначени за тежко-натоварени ръчни трансмисии, изискващи добра термична стабилност, устойчивост на високи циклични температури и по-добра съвместимост с медните сплави отколкото останали API категории. Обикновено се използва за несинхронизираните ръчни трансмисии в тежкотоварни камиони и автобуси.

 Каквo представлява  вискозитетната класификация по SAE J 306?
Вискозитетната класификация SAE J 306 разделя трансмисионните масла на вискозитетни класове в зависимост кинематичния им вискозитет. Различаваме летни и зимни класове, както и такива с целогодишно предназначение – всесезонни.

Как се класифицират ATF маслата?
За ATF продуктите няма въведени вискозитетни или експлоатационни класификации. За техните характеристики и приложение се съди от спецификациите на производителите на автоматични трансмисии (ОЕМ).

Кои са най-масово разпространени ОЕМ спецификации за ATF масла?

Най-масово разпространени и придобили сериозна популярност в практиката са спецификациите на General Motors (DEXRON) и на Ford Motor Company (MERCON). Освен тях и други производители на автоматични трансмисии са наложили свои собствени спецификации за ATF маслата.
General Motors DEXRON

– TASA – 1957

– DEXRON II D – 1981
– DEXRON II E – 1991
– DEXRON III G – 1997
– DEXRON III H – 2003
– DEXRON VI – 2005

Течностите от ниво Dexron II (D,E) могат да се заменят с тези от по-високо ниво Dexron III. Обратното е НЕЖЕЛАТЕЛНО!!!

FORD MOTOR COMPANY – MERCON

– ESW M2C 33F/G (G Oil) – 1967

– ESP M2C 138-CJ (CJ Oil) – 1975
– ESP M2C 166 H (H Oil) – 1981
– MERCON WSP M2C 185 A – 1987
– MERCON V – 1996
– MERCON SP – 2005
– MERCON LV (Low viscozity) – 2008

Маслата по спецификации Ford M2C33 -F и -G (G oil) от една страна, и всички останали спецификации на Ford не трябва да се смесват

Други ОЕМ  спецификации:

Allison C-4

Caterpillar TO-4

Chrysler Mopar ATF +4

MAN type 339.X

Mercedes-Benz 236.X

Voith H55.63.35.XX

Voith H55.63.36.XX

VW part No.

ZF TE-ML XXZ

Всички трансмисионни масла, които предлагаме, може да намерите ТУК

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.