...

[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

Получавам честитка по пощата, защото пътни камери са заснели как карам с превишена скорост. В друга ситуация пътният полицай ми казва, че „ще се размина с по-малкото зло” и ми пише фиш. Каква е разликата между обикновен и електронен фиш? Как мога да се защитя и какво е полезно да знам, за да не се паникьосвам при поредната проверка от пътна полиция?

Фиш

При маловажен случай (Маловажно е нарушението, при което незначително съм се отклонил от правилата за движение по пътищата, но при друга пътна обстановка това може да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие) на нарушение, което е установено в момента и на мястото на извършването контролиращият орган може да ми наложи глоба в размер от 10 до 50 лв. като ми издаде фиш.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Фишът трябва задължително да съдържа данни за:

  • самоличността на наложилия глобата служител;
  • самоличността на нарушителя;
  • мястото и времето на нарушението;
  • моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;
  • кои разпоредби на закона са нарушени;
  • размера на наложената глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.

Фишът трябва да бъде подписан от служителя, както и от мен, в случай че съм съгласен да заплатя наложената глоба. Фишът се изпраща на НАП и мога да заплатя сумата по банков път или чрез пощенски запис. Имам право и да откажа да подпиша фиша, ако не съм съгласен с него. В такъв случай контролният орган ще ми състави акт, срещу който мога да предприема действия по възражение или обжалване.

!NB В случаите на неправилно паркиране фишът може да бъде съставен и в мое отсъствие, като един екземпляр от него се закрепва към автомобила и с това действие се счита, че фишът ми е връчен. Втори екземпляр ще получа и по пощата.

Ако пък съм извършил маловажно нарушение, за което е предвидена глоба до 50 лв., но това е установено с техническо средство или заснемаща система, ще получа покана по пощата да се явя в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да ми бъде издаден фиш. В случай че превозното средство не е управлявано от мен и не аз съм извършил нарушението, мога да посоча действителния нарушител.

NB! Ако не се явя в този срок или не посоча писмено нарушителя, дори да не съм извършил нарушението, ще ми бъде издаден фиш, който се счита връчен от момента на издаване.

Законът ми дава 7-дневен срок от датата на издаване на фиша, за да го заплатя доброволно.  След изтичането на този срок издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и задължението по него се предава за принудително събиране на публичен изпълнител от  Национална агенция по приходите.

Електронен фиш

Електронен фиш ще ми бъде издаден, когато нарушението ми е установено и заснето от автоматизирано техническо средство или система. Автоматизираните технически  средства са уреди, които самостоятелно и автоматично заснемат нарушения. Могат да бъдат стационарни, т.е  да са прикрепени към земята и да работят в отсъствието на контролен орган. Другият вид са мобилните средства (мобилна камера или радар), които се прикрепят към контролиращ автомобил или се поставят временно на съответния пътен участък. Мобилните средства установяват нарушението в присъствието на пътния полицай като той управлява процеса им на работата. Нарушението се констатира независимо дали на място има пътен полицай или не, но самият електронен фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител. За разлика от фиша за маловажно нарушение, при електронния няма значение какъв е размерът на предвидената глоба и какъв е видът на нарушението.

NB! Считано от 17.03.2015 г., електронен фиш ще получа независимо дали нарушението ми е заснето със стационарно, или мобилно устройство.  Ако обаче съм нарушил правилата за движение преди тази дата, то електронен фиш следва да ми бъде издаден само ако са ме хванали чрез стационарна камера. Получа ли честитка с данни от мобилна камера, то имам право да обжалвам – повече по въпроса защо е така- тук.

Разгледайте нашите актуални предложения за Автокозметика

Източник:https://pravatami.bg/6058

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.