...

Кога да доливаме или сменяме маслото?

Кога да доливаме и сменяме маслотоПри експлоатацията на автомобила маслото в двигателя постепенно се изразходва – определено количество се изпарява, изгаря – и затова е важно да се проверява нивото му.

Препоръчително е да проверявате редовно нивото на моторното масло в картера и да не се изчаква светването на червената лампичка на таблото.

Ако при измерване нивото, то е под минимума, а са изминати например по-малко от 4000 километра – разходът на масло е завишен, което не е нормално. Трябва да се долее и задължително да се провери причината за големия разход.

Ако маслото е под минимума и сте изминали между 4000-15 000 километра, ситуацията е нормална, така че само долейте. При навъртени между 10 000 и 15 000 километра, маслото трябва да се смени задължително. В противен случай рискувате да съсипете двигателя си.

Невинаги обаче смяната на маслото трябва да се извършва след познатите 10 000-15 000 км. Защото при трудни условия на шофиране (дълги задръствания, чести пътувания при пълен товар и често спиране и потегляне) моторното масло е подложено на силно напрежение и в такива случаи срокът му за смяна трябва да бъде съкратен.

Често шофьорите решават да сменят маслото си, когато цветът му стане много тъмен. В повечето случаи са прави, но невинаги тъмният цвят е белег за остаряло масло, просто защото то има функциите да прочиства частите на двигателя. Тогава трябва да погледнете на стикера, поставен от монтьорите при последната смяна на маслото, на какви километри е подменяно и според ситуацията да прецените.

Ако доливаме масло с различен вискозитетен показател, например като се долее SAE 10W30, а в резервоара има SAE 15W40, това не води до никакви последствия. Просто ще получим масло с междинни показатели. Дори и марките на двете да са различни, това също не е от значение.

Не е препоръчително обаче да се смесват минерални със синтетични моторни масла, защото двата вида имат много различни характеристики. Резултатът ще бъде по-близък до маслото,чието количество е по-голямо. Не е препоръчително да смесваме и масла, предназначени за два различни типа двигатели – бензинови и дизелови.

Без да пропускаме антифриза като основна част в поддръжката на двигателя, трябва да се отбележи, че е полезно да зареждате автомобила си с антифриз не само през зимата, а и през лятото, защото той повишава и точката на кипене на смесите и по този начин предотвратява възникването на проблеми, свързани с прегряване. А и смазва водната помпа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.