Мобилни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта

Мобилни системи са устройства, които са позиционирани най-често в полицейски патрулни автомобили.

Характеризират се с изключителна функционалност и ефективност. За разлика от стационарните технически средства, които могат да контролират един или два параметъра на автомобилното движение едновременно, мобилните технически средства имат сравнително неограничени възможности.

Чрез тях може да се констатира огромен брой от най-често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата.

Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M

TFR1-M

Предназначена е за:

– Автоматично фиксиране на допуснатите нарушения за скорост при предварително зададени параметри на ограничение, натрупване и архивиране за последващо използване на съпътстващата информация от измерването.

– Измерване в движещ се или неподвижен патрулен автомобил, определяне местоположението (географските координати), скоростта на автопатрула и определяне на скоростта на засечено МПС.

– Преглед на място на всички записани нарушения с техните параметри: дата, час, местоположение, измерена скорост, въведено ограничение, превишения на скоростта, посока на движение на автомобила, скорост на автопатрула, режим на работа на радара и номер на видеоклипа.

– Видео наблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, разположени или преминаващи през зоните на наблюдение.

– Фиксиране на допуснатите нарушения за преминаване на червен сигнал, неправилно изпреварване, неспазване предимство или други чрез манипулации на оператора в патрулния автомобил, натрупване и архивиране за последващо използване на съпътстващата информация от наблюдението.

Операторът има възможност да фиксира събитието от момент, предхождащ неговата реакция (до 29 s).

TFR1-M2

Всяко едно нарушение се документира с видеоклип или поредица от снимки с висока разрешителна способност, позволяващи еднозначно определяне на номера, марката и цвета на заснетите МПС.
Всяко едно нарушение при измерване на скорост в различните режими на работа се документира с видеоклип до 15 s.

Предвидена е възможност в програмата клипът да се разглежда, като поредица от снимки с висока разрешителна способност, позволяващи еднозначно определяне на номера, марката и цвета на заснетите МПС.

Принципът на измерване на скоростта е базиран върху Доплеровия ефект.

Всяко   едно   нарушение   на правилата за движение   автоматично   се   записва   и съхранява като отделен файл, представляващ:

• Видеоклип с избираема продължителност 1-15 секунди при измерване на скорост и 1-30 секунди за всички останали  случаи. При последващо използване от всеки кадър може да се извади снимка.
• Всеки видеоклип съдържа информация за: дата, час, местоположение, измерена скорост, въведено ограничение, превишения на скоростта, посока на движение на автомобила, скорост на автопатрула, обсег на действие на радара, режим на излъчване на радара (непрекъснат, единично излъчване), местонахождение (географски координати) на патрулния автомобил и момент на сработване на радара, номер на радара и номер на видео клипа.
• Възможност за задаване на предистория  на документираното събитие – времето, предшестващо сработването на радара или момента на привеждането на камерата в режим на запис.
• Ръчен режим на запис, позволяващ заснемането на нарушения и ситуации от какъвто и да е характер.

Източник: mvr.bg

Call Now Button