Отпадане по давност на актове и наказателни постановления