Правата ми при проверка от Пътна полиция

Карайки своя автомобил, излиза полицай, вдига палка и сигнализира да отбия. Спрян съм за проверка от Пътна полиция. Какви са важните промени в процедурата по нейното осъществяване, за които трябва да знам?

Униформени белези на пътните полицаи

Не спирам и не изпълнявам разпореждания на лица, които не носят законово определената полицейска униформа (цвят – тъмно син и/или жълта светлоотразителна жилетка) с разположените на видно място нашивки с надпис „Пътна полиция” (или „Traffic Police”) и светлоотразителни елементи.При ниски температури пътните полицаи носят черна плетена шапка с надпис „Полиция“ („Police“). Могат да ме спрат и служители на звената “Пътен контрол”, “Престъпления по пътищата” и “Сигма” в СДВР и ОДМВР. Служителите имат обозначителен бадж със снимка, на който са изписани име, фамилия и идентификационен номер. Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”.

Важно! Служители на „Охранителна полиция“ могат да ме спрат за общополицейска проверка (установяване самоличността ми, както и тази на на моите спътници; проверка на регистрацията и номерата на автомобила; проверка на багажи, материали и вещества и др.), но не и за спазване на Закона за движението по пътищата. Информация за спирането, както и повода за това се съобщава веднага в съответния дежурен център.

Служители на МВР могат да ме спрат на пътя, когато са най-малко двама и в следните случаи:

  • ако видимо нарушавам правилата за движение по пътищата;
  • ако автомобилът ми е в неизправно състояние или ако разположението на товара, който превозвам, създава опасност за другите участници в движението;
  • ако начинът, по който управлявам автомобила си и поведението ми пораждат съмнения за това, че съм преуморен, употребил алкохол или упойващи вещества;
  • ако има налични данни или предположения, че съм участвал в пътно транспортно произшествие или в извършване на престъпление;
  • и все пак ако полицаят реши да ме спре без видима причина просто ей така, за съжаление  има право.

Изисквания за спиране на МПС

За да бъда правомерно спрян от пътните полицаи те трябва:

  1. Да застанат срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.
  2. Да подават сигнал със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

  3. Да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, към кое структурно звено на МВР принадлежат и какъв е поводът за спирането ми. При съмнение от моя страна са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта.

Ако някой от тези три елемента в началото на процедурата на проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Тогава може да предявя възражения относно начина, по който са ме спрели в акта или на собствен лист (ако е нужно повече място), като опиша в акта, че прилагам възраженията си на отделен лист. Ако забравя или по някаква друга причина не напиша възраженията си в акта, мога да го сторя в 3-дневен срок пред органа, който го е издал. Последната подобна възможност, която имам е да обжалвам наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

Източник:http://pravatami.bg/54

НОВО !!!  ОНЛАЙН КАТАЛОГ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОЧАСТИ  

PRO-TEC

НОВИ

ПРОДУКТИ 

Вижте повече:
close-link

НОВО !!!

КАТАЛОГ

АВТОЧАСТИ 

Вижте повече:
close-link