...

Проверка от автомобил на КАТ, оборудван със система за видеозаснемане и аудиозапис

От началото на 2015 г. само екип от двама пътни полицаи, със специално оборудван полицейски автомобил, могат да ме спират за проверка. Автомобилът трябва да има обозначителен стикер (“Зона с постоянно видеонаблюдение и аудиозапис). Оборудването му се състои от:

  • три камери (две на предното и една на задното стъкло) за наблюдение на зоните, в които се извършва проверка;

  • цифрово записващо устройство;

  • два безжични микрофона, носени от полицаите, с паник бутон;

  • безжичен интернет;

  • GPS.

На извършването на проверката се осъществява видеозапис и аудиозапис, като освен в реално време, записаната информация се проверява и при свалянето и от запиващото устройство на автомобила след завръщане в съответната структура на МВР. След това информацията се архивира и съхранява в продължение на 1 месец (с оглед проверка на сигнали за нарушения, ако има такива, в законоустановените за това срокове), след което се унищожава.

Промени в осъществяването на проверка от пътна полиция в сила от 24.06.2015г.

От 24.07.2015 г. е разрешено да бъда спрян на пътя за проверка и от автомобил, които няма посоченото специално оборудване. Особеностите при проверка са следните:

  • за да бъда спрян, трябва да извършвам явно нарушение на правилата за движение: преминаване на червен светофар, отнемане на предимство и т.н.;
  • служителите са задължени да ми съставят акт за установяване на административно нарушение (тази мярка има за цел да избегне корупционни практики).

Важно! Когато не извършвам нарушение на пътя, за рутинна проверка мога да бъда спрян само от патрул на КАТ, обозначен със стикер, че има система за заснемане и аудиозапис.

За нарушения при прилагане на мерките за контрол на движението по пътищата, например ако бъда спрян от необорудван автомобил без да извършвам нарушение, мога да подам сигнал на откритата линия за противодействие на корупцията в МВР на тел. 02 982 22 2202 982 22 22 или чрез електронната форма в секция „Антикорупция“ на сайта на МВР. В сигнала трябва да посоча дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа – полицейски номер (изписан на патрулния автомобил), регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител/служителите.

Разгледайте нашите актуални предложения за Авточасти за вашето безопасно шофиране

Източник:http://pravatami.bg/54

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.