...

Син талон – отнемане и връщане на контролни точки

“Аз не спазвам пътни знаци, те са само за глупаци! Имам си кола и книжка, независим съм от всякакъв обществен транспорт. Мога да отида където си поискам и когато си поискам”. Така разсъждават много. Нещата обаче не са толкова лесни. Винаги “в пространството” ще съществуват правилата за движение, с които трябва да се съобразявам и нарушението на които ще има неблагоприятни последици за мен.  В този ред на мисли cъвсем основателно и логично изниква въпросът запознат ли съм с това какво е син талон и кога, как и защо се отнемат и възстановяват точки?

Син талон

Когато ми издават свидетелството за управление на МПС (т.е. когато вземам книжка) заедно с това получавам и един талон. На него са записани трите ми имена, ЕГН-то, номерата на талона и на свидетелството ми за управление, първоначалния брой точки и мястото, където се водя на отчет. Този талон се нарича контролен, още син талон, служи за потвърждаване на валидността на книжката ми и съдържа определен брой точки. Тяхната функция е отчитане на извършените от мен нарушения, т.к. при всяко ми се отнемат точки. Началният брой точки е 39 и не се променя дори да ми издадат и свидетелство за управление на МПС от друга категория, напр. имам книжка за кола и за мотор или управлявам освен лек автомобил категория В, и товарен автомобил, категория С, – точките ми са 39, не 78.

1. Отнемане на точки – oснования

Точки могат да ми бъдат отнети само и единствено на основанията, предвидени в действащото законодателство. А те са:

 • ако шофирам “почерпен”, след като съм употребил алкохол, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 точки;

Важно! Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила нося и наказателна отговорност и мога да бъда осъден на лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от двеста до хиляда лева..

 • ако съм достатъчно “благоразумен” да повторя шофирането в нетрезво състояние – 13 точки;
 • ако откажа да ме проверят с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества в кръвта ми – 12 точки;
 • ако управлявам МПС без да имам книжка или след като са ми взели книжката – 6 точки.
 • ако не означа по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не взема мерки за своевременното му отстраняване от платното за движение и това създаде непосредствена опасност за движението – 5 точки;
 • ако неспазя сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне и това създава непосредствена опасност за движението – 5 точки;
 • ако не спазя правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство – 5 точки;
 • ако наруша правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 точки;
 • ако използвам устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС – 10 точки;
 • ако не спра на знак “Стоп” – 7 к.т.;
 • ако навляза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство се движа в забранената посока на еднопосочен път – 4 к.т.;
 • ако неправилно изпреваря – 4 точки;
 • ако неправилно премина през пешеходна пътека – 8 к.т.;
 • ако неправилно премина покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус – 8 точки;
 • ако премина при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 точки;
 • ако използвам мобилен телефон докато шофирам без хендсфри – 6 точки;
 • ако не използвам предпазен колан или каска – 8 точки;
 • ако неправилно спра за престой или паркирам в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище – 4 точки;
 • ако спра за престой или паркирам, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението – 6 точки. Освен всичко това,
 • ако виновно причиня пътнотранспортно произшествие допълнително ми се отнемат 4 точки

Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ми наложат глоба, да ми вземат книжката или да ме осъдят на лишаване от свобода.

Златен талон – отнемане на точки

Ако съм от примерните водачи, които 6 години не са имали никакви нарушения на пътя, подал съм заявление и съм отличени със златен талон “Водач на МПС без наказания”, ми се отнемат точки само при шофиране в нетрезво състояние и ако откажа да ми направят алкохолна проба. В този случай заплащам глоба, талонът ми се отнема и получавам син.

Повече за златния талон.

2. Отнемане на точки – процедура

 • Когато извърша нарушение, органите на реда ме хванат в крачка и ми съставят акт за това, ми се взема синия талон.
 • Колкото и да ме е яд, не трябва да късам екземпляра от акта, който ми е връчен, а да се го запазя “най-прилежно”, защото той замества талона за срок от 1 месец.
 • Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което ми се налага съответното наказание – глоба; лишаване от правото да управлявам МПС. Точките ми се отнемат с влязло в сила наказателно постановление, където задължително се посочва колко точки ми се отнемат и колко ми остават.
 • Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно от решението или определението на съда при обжалване.
 • Талонът ми се връща, когато изпълня задължението, наложено ми с наказателното постановление (платя си глобата).

Какво става ако са ми отнети всички точки?

Ако се стигне до там, че да ми отнемат всички точки, губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи, т.е. вземат ми книжката. Мога да се явя на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС отново не по-рано от 6 месеца от датата, на която съм върнал своята книжка в съответното поделение на МВР.

Възстановяване (връщане) на точки

Точките ми се възстановяват в два случая: 

 • Служебно от органите на МВР до максималния размер (39т.) след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са ми отнети контролни точки, т.е. 2 години трябва да съм “чист като снежинка” на пътя.
 • Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки, след като съм преминал допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година. Например, шофирал съм 2 пъти в нетрезво състояние и са ми взели 25 точки, в ако мина допълнително обучение, в резултат на него контролните ми точки могат да бъдат увеличени с не повече от 13 и то само веднъж за 1 година.

Разгледайте нашите актуални предложения за Авточасти за вашето безопасно шофиране

Източник:http://pravatami.bg/3768

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.