...

Смяна на маслен филтър

Смяна на маслен филтърДвигателите на съвременните автомобили са сложни системи, състоящи се от стотици части, работещи съвместно и в синхрон. Едно от най-важните условия за осигуряването на дълготрайна и безпроблемна работа на двигателите в нашите автомобили е редовното обслужване. Обслужването се извършва на определен интервал от време, посочван от производителя на автомобила (най-често между 10 000 – 15 000км.) като може да зависи и от възрастта му, пробега или условията, в които се експлоатира. Периодичното обслужване на автомобила включва смяната на филтри, масла, ремъци и др. компоненти подложени на износване чиято смяна е препоръчана от производителя.

Маслен филтър – Маслените филтри се намират във всеки двигател с вътрешно горене. Те отстраняват вредните замърсявания, достигащи до смазващата система от околната среда или образували се в двигателя по време на експлоатация. Смяната на масленият филтър е задължителна при всяка смяна на маслото. Маслените филтри са два вида:

– Филтри с прегради, в които замърсяванията се спират по време на преминаването на маслото през дадената преграда, произведена от порест филтрационен материал.

– Механични филтри, в които замърсяванията се изхвърлят от маслото под действието на центробежните сили или гравитацията.

Най-разпространени са филтрите, които притежават качествата, както на преградните, така и на механичните. Те имат филтрационна преграда и елементи, образуващи силовото поле.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.