...

Съвети за автомобила – По-малко замърсяващ двигател

Сменяйте филтрите навремеТайните на здравия, по-малко замърсяващ двигател

Отличното състояние на двигателя зависи, преди всичко, от безупречното почистване на механичните части и по-специално на тези в горивната система. Цялото му поведение зависи от : разход, мощност и усъвършенстване на шофирането. Горивната система естествено се замърсява от вътрешното горене и също от това, че горивото съдържа повече или по-малко  вода и така изпуска изгорели газове/ понякога повече от допустимото ниво при технически преглед / .

За да разреши този проблем, Motul  разработи продукта  Fuel System Clean, много лесен за употреба в бензиновия резервоар на всички коли с карбуратор или инжекцион, с или без катализатор. За дизелови двигатели бе създаден  продукта Diesel System Clean , който е формулиран специално за тях, но действа на същия принцип.

Продуктът елиминира конденза във всички горивни кръгове, докато неговите високо – активни смазващи  елементи му осигуряват в същото време  защита. Може също така да се отбележи, че Diesel System Clean е в частност ефективен против сажди и  смоли, които причиняват замърсяването на инжектора.

Използуването на   Fuel  или Diesel System Clean е полезно за двигателя. По- добре поддържан, ще ви покаже и по-добро представяне.  Подобряването на запалването  е забележително, значително се намалява разхода на гориво и изхвърлените изгорели газове. Редовната употреба на Fuel или Diesel System Clean (на всеки 5 до 10 зареждания на гориво)  подобрява състоянието на горивната система и особено на тези с инжекцион , както и на всички механични елементи.

Ако двигателят е много замърсен – повторете процедурата, но в никакъв случай не я прилагайте наведнъж с двойна доза от продукта.

Докато Motul Fuel и Diesel System Clean почистват ефективно, вие сами се погрижете за механичните части като сменяте въздушните, маслените филтри и свещите.

Източник:https://www.motul.com/bg/bg/community/222

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.