...

E11 MC Care Matte Surface Clean – почистващ препарат за матирани повърхности!

Motul е силно ангажиран в света на мотоциклетизма и като такъв предоставя широка гама от продукти за поддръжка и грижа, посветен на мотоциклета, мотоциклетиста и оборудването му, това е серията MC Care.

За да се отговори по-добре на нуждите на всички мотоциклетисти, до сега състоящата се от 26 продукта линия MC Care разработена за поддръжка на механични части, вериги и въздушни филтри, както и за оборъдването на мотоциклетиста, се удължава с нов продукт за химическо чистене за матови повърхности, като така серията става от общо 27 продукта.

Матовoвите бои са яростни, но грижата, която изискват, е много по-сложна от тези на традиционните бои. Като марка ориентирана към нуждите на потребителя, Motul разработи новаторско сухо почистване на матови бои и повърхности: Motul MC Care E11 Matte Surface Clean.

Благодарение на своята специфична формула Motul MC Care E11 Matte Surface Clean не само идеално чисти матови повърхности, но и възстановява хомогенна матова повърхност. Всъщност Motul MC Care E11 Matte Surface Clean:

– Почиства, премахва прахта и съживява цветовете на всички матови повърхности.
– Оставя гладко, матирано, незалепващо покритие с тънък защитен филм за дълготраен ефект.
– Съдържа защитен UV филтър, за да се избегне избледняване от слънчевата светлина.
– Не оставя следи, за перфектен резултат.

Motul MC Care E11 Matte Surface Clean разширява обхвата на MC Care до 27-продуктова линия, за да се засили ефективността на гамата от гледна точка на поддръжка и грижи.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.