...

Показване на 1–20 от 138 резултата

Mаслo Bardahl (Бардал)

Масло Bardahl

Масла Bardahl са предназначени за широка гама от продукти за автомобили, мотоциклети и индустриални продукти – добавки, масла, греси, смазващи продукти, обезмаслители, силикони и лепила, уплътнители, почистващи средства, антифриз и др.

Изследване и развитие: Непрестанно развиващи се постижения

Днес, постиженията представляват най-важният коз на развиващите се индустриални компании. От 50 години, лабораториите Bardahl анализират и изобретяват решения, отговарящи на все по-строгите технологични и екологични изисквания. Това непрестанно изследване минава през лабораторни тестове, двигателни проби, препоръки на автомобилни конструктори, и т.н.

Масло Bardahl

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.